• DIO 1
 • DIO 2
 • DIO 3
 • DIO 4
 • Snelzoeken
sponsor
sponsor
 • Nieuws
 • In de nacht van zaterdag 29 otober gaat de wintertijd weer in
 • Grote clubactie 2016
 • Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde
 • Agenda algemene ledenvergadering v.v. DIO/Oosterwolde
 • Algemene ledenvergadering(en) 31 oktober 2016
 • Met SPOED gezocht -- Met SPOED gezocht
 • VRIJWILLIGERS!
Print
Eerstvolgende wedstrijd:
Dedemsvaart sv 1
-
DIO/Oosterwolde 1
30-10-2016
14:00 uur

 

In de nacht van zaterdag 29 otober gaat de wintertijd weer in 2016-10-25   09:37:36

Grote clubactie 2016 2016-10-08   13:06:32

Grote Club Actie 2016 en Actiebijdrage

Clubactie2016

Onze vereniging doet ook dit jaar weer mee met de Grote Clubactie. Via je leider krijg je een verkoopboekje (of je hebt hem al) waarmee je vanaf 1 oktober kunt starten met de verkoop van zoveel mogelijk loten. De lotenboekjes lever je uiterlijk 23 oktober 2016 weer in bij je leider.

 

Actiebijdrage

Maandag 12 mei 2014 hebben de aanwezige leden, tijdens de gehouden Buitengewone Ledenvergadering bij zowel v.v. DIO als s.v. De griffioen, ingestemd met de door beide besturen voorgestelde actiebijdrage van € 10,00 per seizoen per ingeschreven adres met één of meer spelende leden. Dit betekent dus dat per ingeschreven adres met meerdere ( spelende ) leden slechts één maal de bijdrage is verschuldigd.

Ieder ingeschreven adres met spelende leden wordt d.m.v. deelname aan de Grote Clubactie de mogelijkheid geboden om in ieder geval drie loten te verkopen waarmee

€ 9,00 terug verdiend kan worden

Het terug verdiende bedrag wordt na de verkoop van de loten met een maandelijkse contributie verrekend, dan wel terug betaald.

 

Bestuur v.v. DIO/ Oosterwolde.

 

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde 2016-10-08   13:06:26

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Albert Heijn Oosterwolde

ah oosterwoldeVZ-jes!

Uniek spaar & sponsor programma van Albert Heijn Oosterwolde

Klanten van Albert Heijn Oosterwolde ontvangen vanaf 1 oktober 2016 speciale VZ-jes spaarzegels. Bij ieder bezoek aan de winkel krijgt elke klant een VZ-jes spaarzegel bij een minimale besteding van € 20,-. Met deze spaarzegels wordt het hele jaar door gespaard voor speciale klantacties èn voor de verenigingen in het verzorgingsgebied van Albert Heijn Oosterwolde.

Iedere volle spaarkaart met 5 spaarzegels kan namelijk worden ingeleverd bij één van de deelnemende verenigingen. De vereniging krijgt van Albert Heijn Oosterwolde per ingeleverde spaarkaart € 1,-.

Hoe werkt het?

 •  
 • Bij besteding van minimaal € 20,- per bezoek ontvangen klanten van Albert Heijn Oosterwolde een VZ-jes spaarzegel
 • 5 spaarzegels is een volle spaarkaart
 • De spaarkaart is deelbaar in tweeën. Eén deel voor jeZelf en één deel voor een Vereniging
 • Het deel voor jeZelf kun je het hele jaar door opsparen en op ieder gewenst moment verzilveren tijdens de spaaracties of speciale aanbiedingen van Albert Heijn Oosterwolde
 • Het deel van de Vereniging kun je maandelijks inleveren bij de vereniging die je wilt ondersteunen
 • De vereniging ontvangt per ingeleverde spaarkaart € 1,- sponsoring van Albert Heijn Oosterwolde

Samen een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Met deze unieke actie ondersteunt Albert Heijn Oosterwolde door de loyaliteit van haar klanten het totale verenigingsleven in het verzorgingsgebied.

Maar dat is nog niet alles! 10% van het gespaarde saldo wordt namelijk beschikbaar gesteld voor het project Buurtsportcoaches van Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf. Het doel van deze bijdrage is om ouderen in beweging te krijgen en eenzaamheid te bestrijden.

 

Agenda algemene ledenvergadering v.v. DIO/Oosterwolde 2016-10-03   15:49:07

 

ALGEMENE  LEDENVERGADERING AFDELING VOETBAL

 

WANNEER       : 31 OKTOBER 2016

WAAR              : KANTINE DE HORST                                                                       

HOE LAAT        : 20.30 uur

 

 

                                             AGENDA

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Verslag ledenvergadering 26 oktober 2015.Ligt vanaf 26 oktober 2016 ter inzage in de  kantine, bestuurskamer 1.

4. Jaarverslag seizoen 2015-2016 ,idem ter inzage.

5. Vaststelling rekening seizoen 2015-2016 en verslag kascommissie. De kascommissie bestaat uit de leden Bennie Feijen , Peter Bos en Piet van der Heide. Bennie Feijen is aftredend.

6. Vaststelling contributie.

7. Vaststelling begroting seizoen 2016-2017.

8. Bestuursverkiezing:

   Aftredend: Volgens het rooster is Johan Nijenhuis aftredend en niet herkiesbaar.

   Kandidaten voor een bestuursfunctie, Jeen Plantinga en Paul Goeree.

   Meerdere kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot 24 uur voor de vergadering.

   Vacante vacature: Wedstrijdsecretaris.

9. Benoeming lid van verdienste.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

    

                                                                                                                                                                                                                       

Algemene ledenvergadering(en) 31 oktober 2016 2016-10-03   15:49:01

Met SPOED gezocht -- Met SPOED gezocht 2016-10-03   15:48:55

MET SPOED GEZOCHT.

 

 

In verband met een verschuiving in het bestuur zijn we met spoed op zoek naar een actieve vrijwilliger/ster die de functie van wedstrijdsecretaris op zich wil nemen. Deze functie houdt in, het regelen en goed laten verlopen van de wedstrijden van onze vier seniorenelftallen.

Voor meer inlichtingen betreffende deze functie kun je terecht bij één van de bestuursleden.

 

Bestuur V.V. DIO Oosterwolde.

Arrie van Weert.

VRIJWILLIGERS! 2016-10-03   15:48:48
VRIJWILLIGERS
Aangezien het aantal vrijwilligers helaas schrikbarend terugloopt, is het bestuur op zoek naar enthousiaste personen die zich beschikbaar willen stellen voor vrijwilligerswerk binnen de organisatie van Dio, afd. voetbal.
Het gaat met name om onderstaande werkzaamheden waar wij personen voor zoeken:
* Grensrechter 1e elftal.
* Coördinator kantine voor de zaterdag.
* Kantinediensten op zowel zaterdag als zondag.
* Gastheer/gastvrouw voor zowel zaterdag als zondag. In het verleden noemden wij dit bestuursdiensten, maar het het hoeft beslist geen bestuurslid te zijn.
Dit is niet elk weekend, maar meedraaien in een schema. Hoe meer personen beschikbaar des te minder vaak ben je aan de beurt. 
* Bestuursleden. Wij zijn nog op zoek naar enkele personen om het bestuur te versterken.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een persoon die wil zorgen voor het wassen van de kleding van het 1e elftal, hier is o.a. een wasmachine voor beschikbaar.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, voor informatie over bovenstaande werkzaamheden kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.
 
Bestuur v.v. DIO Oosterwolde
AED OPNIEUW VERPLAATST !! 2016-10-03   15:48:20

 

AED BIJ DIO VERPLAATST.
 
Bij nader inzien bleek de keus van de AED in het ballenhok bij DIO niet de juiste te zijn. Daarom is de AED  verplaatst van het ballenhok naar de gang in de kleedboxen, rechts naast de kapstok.
Voor alle duidelijkheid is op de deur van de kleedboxen een sticker geplakt.
ACTIVITEITEN 2016-2017 (zie in zwarte balk onder Activitieten) 2016-10-03   15:48:10

4  NOVEMBER 2016 DARTEN AANVANG 20.30 UUR

8 JANUARI 2017 ABC TOERNOOI

4  MAART 2017 CARNAVAL

 datum volgt  2017 DARTEN AANVANG 20.30 UUR

19 MEI 2017 EINDFEEST

 

KOM GEZELLIG MEEDOEN!

 

DE ACTIVITEITENCOMMSSIE

ABC TOERNOOI 2017 2016-10-03   15:48:06

» Meer nieuws ...