• DIO 1
 • DIO 2
 • DIO 3
 • DIO 4
 • Snelzoeken
sponsor
sponsor
 • Nieuws
 • v.v.DIO/Oosterwolde vraagt u om uw stem!
 • Jan Bakker en Arrie van Weert door de KNVB onderscheiden
 • Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde
 • Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde
Print
Eerstvolgende wedstrijd:
-

uur

 

v.v.DIO/Oosterwolde vraagt u om uw stem! 2017-06-14   11:23:58

Betreft info van voetbalvereniging DIO Oosterwolde en Stichting Sportaccommodatie “Oostenburg” (is eigenaar van de gebouwen op sportcomplex Oostenburg)

 

KOM  OP  VRIJDAG  14  JULI  2017  NAAR  DE  BOERESTREEK  IN  APPELSCHA  OM  IN  HET  BELANG  VAN  UW  SPORTVERENIGING  V.V.  DIO  EEN  STEM  UIT  TE  BRENGEN  VOOR  HET  VERKRIJGEN  VAN  SUBSIDIE  UIT  HET  Z.G.  “FONDS  OOSTSTELLINGWERF”.

 

Het “Fonds Ooststellingwerf” wil goede ideeën en initiatieven verder helpen en aan vereni-gingen en stichtingen de mogelijkheid hiertoe bieden door dit financiëel te ondersteunen met een bijdrage uit genoemd Fonds.

Onder deze vernieuwende ideeën valt o.a een duurzame energieoplossing voor kantines  en daarom heeft het bestuur van afdeling voetbal, gezamenlijk met het bestuur van de stichting sportaccommodatie “Oostenburg”, voor een daar onder vallend project een aan-vraag voor een bijdrage(subsidie) uit genoemd Fonds ingediend.

Dit project betreft het vervangen van de bestaande verlichting in de kantine en de kleedac-commodatie, alsmede de verlichting op de trainingsvelden door Led-armaturen.

Wij hebben van de gemeente bericht ontvangen dat onze aanvraag voldoet aan de criteria van de vereisten voor het Fonds en derhalve ter beoordeling is doorgestuurd naar een on-afhankelijke adviescommissie, die punten geeft aan het idee (project).

Daarnaast is er nog een z.g. Publieksdag, waarop “het publiek” er voor kan zorgen dat een project bovenop de punten van de adviescommissie via hun stem maximaal 4 extra punten kan verkrijgen.

(hoe hoger de puntenscore, hoe groter de kans op de maximaal aangevraagde subsidie, want op is op!)

* – Uitvoering van dit project resulteert onder andere in een verlaging van de energiekos-ten, waardoor we de contributies betaalbaar kunnen houden en onze sportvereniging toe-gankelijk kunnen houden, dus voor u en voor ons van groot belang.

 

Om deze extra punten te verkrijgen hebben wij Uw “publieks”-stem dan ook nodig;

Deze z.g. Publieksdag wordt gehouden op vrijdag 14 juli 2017 op de Boerestreek in Appelscha, alwaar de projecten tussen 15.00 en 19.00 uur tijdens een soort markt gepre-senteerd kunnen worden. Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf kunnen daar hun stem uitbrengen en daarmee meebeslissen welk initiatief, natuurlijk liefst het onze, subsidie ontvangt.

Als u komt stemmen vergroot u de kans dat ons project subsidie krijgt, echter;

– Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig.

– De stempas moet voorafgaand aan de Publieksdag worden aangevraagd.

– Een stempas aanvragen op de dag zelf (14 juli) is niet mogelijk.

– Stemmen kan vanaf 14 jaar en ouder.

Alleen met een persoonsgebonden stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt (mag) u stemmen op 14 juli a.s. in de speciale stemtent.

Deze stempas kan tot en met 9 juli 2017 worden aangevraagd door inwoners van de ge-meente vanaf 14 jaar en ouder via www.ooststellingwerf.nl/fonds of via de bon in de regio-nale krant.

Op de Publieksdag kunt u uw stempas dan inwisselen voor het stemformulier.

 

Graag zien wij u op vrijdag 14 juli 2017 op de genoemde tijd op de Boerestreek in Appel-scha, waar u op voornoemde wijze onze vereniging een “warm hart toe kunt dragen”. Vergeet dan in ieder geval niet om uw identiteitsbewijs en stempas mee te nemen.

Jan Bakker en Arrie van Weert door de KNVB onderscheiden 2017-05-22   12:56:32

JAN BAKKER EN ARRIE VAN WEERT DOOR DE KNVB ONDERSCHEIDEN.

 

Na afloop van de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen zijn de Dio bestuursleden Jan Bakker en Arrie van Weert door de knvb onderscheiden voor hun vele verdiensten voor het voetbal en dan met name voor de V.V. DIO Oosterwolde. Jan ontving uit handen van knvb- ambassadeur Minne Modderman de gouden speld en Arrie werd benoemd tot lid van verdienste. Na 28 jaar bestuurslid te zijn geweest neemt Jan tijdens de jaarvergadering in oktober 2017 afscheid als bestuurslid. Jan bekleedde diverse functies binnen de V.V. DIO Oosterwolde. Zo was hij gedurende vele jaren voorzitter, secretaris, penningmeester en zorgde hij voor de contributie-inning en ledenadministratie.

Arrie maakt sinds 1987 deel uit van het DIO bestuur, de grootste periode hiervan als afgevaardigde van het jeugdbestuur. In het jeugdbestuur, van toen nog Dio, bekleedde hij vele jaren de functies van voorzitter, secretaris en wedstrijdsecretaris. Ook maakte hij na de oprichting van de nieuwe jeugdcombinatie j.v. Oostenburg gedurende de periode 2008-2014 deel uit van dat nieuwe jeugdbestuur. In dit jeugdbestuur bekleedde hij de functies van vice-voorzitter en secretaris.

Sinds 2011 is hij verantwoordelijk voor het secretariaat van V.V. DIO Oosterwolde.

 

 

 

 

 

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde 2017-04-08   09:03:21

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Albert Heijn Oosterwolde

ah oosterwoldeVZ-jes!

Uniek spaar & sponsor programma van Albert Heijn Oosterwolde

Klanten van Albert Heijn Oosterwolde ontvangen vanaf 1 oktober 2016 speciale VZ-jes spaarzegels. Bij ieder bezoek aan de winkel krijgt elke klant een VZ-jes spaarzegel bij een minimale besteding van € 20,-. Met deze spaarzegels wordt het hele jaar door gespaard voor speciale klantacties èn voor de verenigingen in het verzorgingsgebied van Albert Heijn Oosterwolde.

Iedere volle spaarkaart met 5 spaarzegels kan namelijk worden ingeleverd bij één van de deelnemende verenigingen. De vereniging krijgt van Albert Heijn Oosterwolde per ingeleverde spaarkaart € 1,-.

Hoe werkt het?

 •  
 • Bij besteding van minimaal € 20,- per bezoek ontvangen klanten van Albert Heijn Oosterwolde een VZ-jes spaarzegel
 • 5 spaarzegels is een volle spaarkaart
 • De spaarkaart is deelbaar in tweeën. Eén deel voor jeZelf en één deel voor een Vereniging
 • Het deel voor jeZelf kun je het hele jaar door opsparen en op ieder gewenst moment verzilveren tijdens de spaaracties of speciale aanbiedingen van Albert Heijn Oosterwolde
 • Het deel van de Vereniging kun je maandelijks inleveren bij de vereniging die je wilt ondersteunen
 • De vereniging ontvangt per ingeleverde spaarkaart € 1,- sponsoring van Albert Heijn Oosterwolde

Samen een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Met deze unieke actie ondersteunt Albert Heijn Oosterwolde door de loyaliteit van haar klanten het totale verenigingsleven in het verzorgingsgebied.

Maar dat is nog niet alles! 10% van het gespaarde saldo wordt namelijk beschikbaar gesteld voor het project Buurtsportcoaches van Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf. Het doel van deze bijdrage is om ouderen in beweging te krijgen en eenzaamheid te bestrijden

 

Draag je Dio afd. voetbal een warm hart toe dan graag de volle spaarkaarten inleveren bij:
De servicebalie van Albert Heijn te Oosterwolde
De kantine van onze vereniging,waarvoor er een doos op de bar staat en bij onderstaande heren:
Jan Bakker, Boereweide 65 Oosterwolde
Arrie van Weert, Langekamp 17 Oosterwolde.
 

 

 

Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde 2017-04-08   09:03:14

 

Beste v.v.DIO leden,

 

Bij onze club staat een textielcontainer van Sympany (voorheen KICI). De club krijgt een vergoeding voor het textiel dat ingezameld wordt en er gaat een gedeelte naar het goede doel, Fonds Gehandicaptensport. Wij van Fonds Gehandicaptensport zijn hier erg blij mee! Met deze bijdrage kunnen wij de gehandicaptensport in Nederland extra ondersteunen.  

 

Helaas wordt er bij sommige clubs maar weinig textiel ingezameld waardoor de container momenteel meer kost dan oplevert. Zo ook bij onze vereniging. Maar er zijn ook veel clubs die heel wat textiel per jaar inzamelen. Zie hieronder voor een overzicht en het rendement wat het voor de club en het goede doel kan opleveren:

 

Ingezamelde kilo's - Bijdrage voor de sportclub per jaar
500*                        €75,00
1500                       €225,00
2000                       €300,00
5000                       €750,00

 

* 500 kilo textiel komt ongeveer overeen met 2 volle containers.

» Meer nieuws ...