• DIO 1
 • DIO 2
 • DIO 3
 • DIO 4
 • Snelzoeken
sponsor
sponsor
 • Nieuws
 • v.v.DIO 1--Steenwijker Boys 1
 • JAN BAKKER ERELID V.V. DIO OOSTERWOLDE
 • ABC Toernooi 07-01-2018
 • Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde
 • Steun je voetbalclub en koop dit boek.
 • Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde
Print
Eerstvolgende wedstrijd:
DIO/Oosterwolde 1
-
Steenwijker Boys 1
26-11-2017
14:00 uur

 

v.v.DIO 1--Steenwijker Boys 1 2017-11-21   15:03:44

JAN BAKKER ERELID V.V. DIO OOSTERWOLDE 2017-11-09   10:53:51

 

JAN BAKKER ERELID V.V. DIO OOSTERWOLDE

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maandagavond 30 oktober j.l. heeft Jan Bakker, na een bestuursperiode van 28 jaar, afscheid genomen als bestuurslid van V.V. DIO Oosterwolde. Gedurende deze lange periode bekleedde Jan diverse functies binnen het bestuur, zoals voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zorgde hij ook vele jaren voor de ledenadministratie en de contributie-inning.

Voor zijn vele verdiensten voor de V.V. DIO Oosterwolde werd Jan tijdens de vergadering benoemd tot Erelid van de vereniging.

ABC Toernooi 07-01-2018 2017-11-03   14:58:55

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde 2017-11-03   14:58:47

Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Albert Heijn Oosterwolde

ah oosterwoldeVZ-jes!

Uniek spaar & sponsor programma van Albert Heijn Oosterwolde

Klanten van Albert Heijn Oosterwolde ontvangen vanaf 1 oktober 2016 speciale VZ-jes spaarzegels. Bij ieder bezoek aan de winkel krijgt elke klant een VZ-jes spaarzegel bij een minimale besteding van € 20,-. Met deze spaarzegels wordt het hele jaar door gespaard voor speciale klantacties èn voor de verenigingen in het verzorgingsgebied van Albert Heijn Oosterwolde.

Iedere volle spaarkaart met 5 spaarzegels kan namelijk worden ingeleverd bij één van de deelnemende verenigingen. De vereniging krijgt van Albert Heijn Oosterwolde per ingeleverde spaarkaart € 1,-.

Hoe werkt het?

 •  
 • Bij besteding van minimaal € 20,- per bezoek ontvangen klanten van Albert Heijn Oosterwolde een VZ-jes spaarzegel
 • 5 spaarzegels is een volle spaarkaart
 • De spaarkaart is deelbaar in tweeën. Eén deel voor jeZelf en één deel voor een Vereniging
 • Het deel voor jeZelf kun je het hele jaar door opsparen en op ieder gewenst moment verzilveren tijdens de spaaracties of speciale aanbiedingen van Albert Heijn Oosterwolde
 • Het deel van de Vereniging kun je maandelijks inleveren bij de vereniging die je wilt ondersteunen
 • De vereniging ontvangt per ingeleverde spaarkaart € 1,- sponsoring van Albert Heijn Oosterwolde

Samen een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Met deze unieke actie ondersteunt Albert Heijn Oosterwolde door de loyaliteit van haar klanten het totale verenigingsleven in het verzorgingsgebied.

Maar dat is nog niet alles! 10% van het gespaarde saldo wordt namelijk beschikbaar gesteld voor het project Buurtsportcoaches van Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf. Het doel van deze bijdrage is om ouderen in beweging te krijgen en eenzaamheid te bestrijden

 

Draag je Dio afd. voetbal een warm hart toe dan graag de volle spaarkaarten inleveren bij:
De servicebalie van Albert Heijn te Oosterwolde
De kantine van onze vereniging,waarvoor er een doos op de bar staat en bij onderstaande heren:
Jan Bakker, Boereweide 65 Oosterwolde
Arrie van Weert, Langekamp 17 Oosterwolde.
 

 

 

Steun je voetbalclub en koop dit boek. 2017-11-03   14:58:40

Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde 2017-11-03   14:58:35

 

Beste v.v.DIO leden,

 

Bij onze club staat een textielcontainer van Sympany (voorheen KICI). De club krijgt een vergoeding voor het textiel dat ingezameld wordt en er gaat een gedeelte naar het goede doel, Fonds Gehandicaptensport. Wij van Fonds Gehandicaptensport zijn hier erg blij mee! Met deze bijdrage kunnen wij de gehandicaptensport in Nederland extra ondersteunen.  

 

Helaas wordt er bij sommige clubs maar weinig textiel ingezameld waardoor de container momenteel meer kost dan oplevert. Zo ook bij onze vereniging. Maar er zijn ook veel clubs die heel wat textiel per jaar inzamelen. Zie hieronder voor een overzicht en het rendement wat het voor de club en het goede doel kan opleveren:

 

Ingezamelde kilo's - Bijdrage voor de sportclub per jaar
500*                        €75,00
1500                       €225,00
2000                       €300,00
5000                       €750,00

 

* 500 kilo textiel komt ongeveer overeen met 2 volle containers.

» Meer nieuws ...