• bestuur en leiding
  • Snelzoeken
sponsor
sponsor
  • Nieuws
  • v.v.DIO/Oosterwolde 1--Lemmer 1
  • Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde
Print
Algemeen bestuur
Functie Naam Telefoon e-Mail
Voorzitter Jeen Plantinga 06-51243639  
Vicevoorzitter Bert Beijert 06-13397039  
Secretaris Arrie van Weert 0516-512168  
Wedstrijdsecretaris Douwe Dunnebier 06-14619770  
Penningmeester Marc Driessen 06-12165990  
Ledenadministratie/Contributie Paul Goeree 06-21283969  
Kantine Greetje de Vries 06-14843413