• Snelzoeken
sponsor
sponsor
 • Nieuws
 • Steun je voetbalclub en koop dit boek.
 • 30-10-2017 Algemene ledenvergaderingen(en)
 • Agenda algemene ledenvergadering afdeling voetbal
 • Bekerwedstrijd v.v.DIO 1--Boso Sneek 1 Zaterdag 11-11-2017 aanvang 20.00 uur
 • Sponsor v.v DIO/Oosterwolde via Abert Heijn Oosterwolde
 • Jan Bakker en Arrie van Weert door de KNVB onderscheiden
 • Textielcontainer v.v.DIO/Oosterwolde
Print
Agenda algemene ledenvergadering afdeling voetbal 2017-10-04   13:00:08

ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING VOETBAL

 

     WANNEER    : 30 OKTOBER 2017

     WAAR             : KANTINE DE HORST                                                                       

     HOE LAAT     : 20.30 uur

 

 

 

AGENDA

 

     1.  Opening.

     2.  Ingekomen stukken en mededelingen.

     3 . Verslag ledenvergadering 31 oktober 2016. Ligt vanaf 25 oktober 2017 ter                                                                                                                                                                                                                       

          inzage in de kantine, bestuurskamer 1.

 1. Jaarverslag seizoen 2016-2017, idem ter inzage.
 2. Vaststelling rekening seizoen 2016-2017 en verslag kascommissie. De

           kascommissie bestaat uit de leden Peter Bos, Piet v.d. Heide en    

           Johan Krans. Peter Bos is aftredend.

 1. Vaststelling contributie.
 2. Vaststelling begroting seizoen 2017-2018.
 3. Bestuursverkiezing:

           Aftredend: Volgens het rooster is Jan Bakker aftredend en niet

           herkiesbaar.

           Kandidaten voor een bestuursfunctie, Marc Driessen en Douwe Dunnebier.

           Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij het bestuur

           tot 24 uur voor de vergadering.

      9.  Benoeming lid van verdienste.

    10.  Rondvraag.

    11.  Sluiting.

» Meer nieuws ...